RAYMOND GESLAAGD!

Collega Raymond Mulder is nu ook gediplomeerd Manueel Therapeut.


raymondgeslaagdOp 3 oktober jl. heeft hij zijn diploma in ontvangst genomen! 
Gefeliciteerd namens het hele team!