Goed om te weten


DIRECTE TOEGANKELIJKHEID

U heeft zich bij onze praktijk voor fysiotherapie gemeld en wilt graag een fysiotherapeut consulteren zonder verwijzing van een huisarts of specialist. Deze mogelijkheid bestaat vanaf 01 januari 2006.

Belangrijk voor u om te weten is dat:

 • De eerste afspraak bestaat uit een screening…
 • Deze screening een gesprek is over uw klacht en uw gezondheidssituatie waarna wij bepalen of verder fysiotherapeutisch onderzoek/behandeling hier wenselijk is…
 • Er eventueel een beperkt lichamelijk onderzoek plaats vindt tijdens de screening...
 • De screening ca. 15 minuten duurt…
 • Er kosten verbonden zijn aan deze screening…
 • Deze kosten worden door uw aanvullende verzekering betaald; heeft u deze aanvullende verzekering niet (of niet voldoende) dan zullen deze kosten in rekening worden gebracht...
 • Voor uw verzekeraar deze screening als een behandeling telt en zodanig in mindering wordt gebracht op het totale aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie…
 • U het hierbij behorende screeningsformulier geheel ingevuld dient mee te brengen...
 • Uw huisarts, wanneer u daar toestemming voor geeft, door ons van de uitslag van de screening op de hoogte wordt gebracht...
 • Indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm is, er een afspraak voor een onderzoek/behandeling volgt...
 • De mogelijkheid bestaat dat het vervolgonderzoek aansluitend aan de screening plaatsvindt…
 • Dit onderzoek dan naast een lichamelijk onderzoek en functietesten het maken van een behandelplan omvat…
 • Wie uw onderzoek en de eventuele verdere behandeling gaat doen wordt in onderling overleg bepaald tussen de screener en het fysiotherapeutisch team. Dit gebeurt op basis van welke behandelaar - het snelste - de best mogelijk gespecialiseerde behandeling van uw klachten op zich kan nemen…
 • U natuurlijk uw eventuele voorkeur voor een behandelaar kenbaar kunt maken.