ARBEIDSREVALIDATIETHERAPEUT

dokkum 17Welke producten levert de arbeidsrevalidatietherapeut?

1. De screening oftewel het onderzoek
Hieronder vallen alle zaken die nodig zijn om tot een goed interventie - of behandelplan te komen en bestaan uit het diagnostisch proces en het therapeutischproces.

Het diagnostisch proces:

 • De aanmelding / verwijzing
 • Inventarisatie van de hulpvraag
 • De anamnese en het Fysiotherapeutisch onderzoek (FO)
 • Testen voor mentale, psychische en fysieke belastbaarheid. Afweging arbeidsgerelateerde / arbeidsrelevante klacht.
 • De arbeidsfysiotherapeutische diagnose 

Het therapeutische proces

 • Het maken van een behandelplan / interventieplan.
 • De tussenrapportage aan verwijzer / werkgever
 • De Uitvoering van de interventie
 • De evaluatie
 • Het rapporteren, verslagleggen en afsluiten.

2. Het interventieplan
Hieronder vallen alle mogelijke behandelvormen die nodig zijn om de individuele werknemer zo optimaal en zo vertrouwd mogelijk zijn werk te laten uitvoeren en bestaat uit de volgende 5 aspecten:

a. Preventie
b. Begeleiding c. Behandeling d. Training
e. Advisering

De 5 onderdelen van het interventieplan worden nader toegelicht:

a. Preventie

 • In een "één op één" situatie wordt informatie verstrekt over de juiste werkhouding, transfertechnieken en het belang van een goede gezondheid en ontspanning.
 • In een "één op één" situatie of in groepsverband wordt het juiste en meest
 • ergonomisch gebruik van hulpmiddelen uitgelegd..

b. Begeleiding van de individuele werknemer

 • Het gedrag van de werknemer ten aanzien van zijn eigen gezondheid of juist zijn gebrek daaraan bespreekbaar maken
 • Het gedrag van de werknemer ten aanzien van zijn ziekte bespreekbaarmaken.
 • De werknemer begeleiden bij zijn terugkeer naar de werkvloer. De handelingen die de werknemer nog kan uitoefenen bespreken en zo in de loop van de tijd de handelingen op de werkvloer vergroten.

c. Behandeling

 • Het gebruik maken van alle mogelijke technieken die ook de regulierefysiotherapeut toepast.

d. Training

 • Het verbeteren van de coördinatie, het uithoudingsvermogen en de kracht van de spieren I spiergroepen middels een trainingsprogramma.
 • Een trainingsprogramma uitgaande van pijn (graded activity) of van angst voor bewegen (graded exposure). De keuze wordt bepaald door de uitslag van bepaalde testen welke in het fysiotherapeutisch onderzoek zijn gedaan.
 • Het verbeteren van het algehele uithoudingsvermogen middels een trainingsprogramma. Basisuitgangspunt voor deze training komt uit de testen welke in het fysiotherapeutische onderzoek zijn gedaan.
 • Training on the job is samen met de werknemer oefenen op de werkplek om zo de juiste techniek in de praktijk te leren toepassen is ook mogelijk.
 • Het functioneel trainen van de bewegingen welke de klachten veroorzaken.

e. Adviseren naar de werknemer maar ook naar de werkgever

 • Het adviseren naar de werknemer in de vorm van inspanning, ontspanning, conditie, gezond leven etc.
 • Het adviseren naar de werkgever in de vorm van mogelijke aanpassingen voor de werkplek, werktaken en werkorganisatie.
 • Het adviseren naar de bedrijfsarts over mogelijk aangepast werk en welke handelingen de werknemer nog wel kan uitvoeren (mate vanarbeidsgeschiktheid)