FYSIOTHERAPIE

Fysiotherapie Dongeradeel rugmassageLeven is bewegen en bewegen is leven.

Bij fysiotherapie staat het optimaal bewegen binnen uw eigen mogelijkheden centraal. Klachten opgedaan tijdens uw werk of sporten zijn vaak een aanleiding om een fysiotherapeut te bezoeken. Daarnaast zijn lichamelijke gevolgen van een verkeerde beweging, een ongeluk, ziekte, zwangerschap of ouderdom ook belangrijke beweegredenen.

Het doel van fysiotherapie is het verbeteren van uw houding en beweging. Het verminderen van klachten en het vergroten of in stand hand van uw conditie. De laatste jaren is er ook veel aandacht voor preventieve zorg, oftewel het voorkomen van klachten. Dit alles draagt bij aan een gezonde leefstijl en aan de kwaliteit van leven. Leven is bewegen en bewegen is leven; daar dragen wij graag aan bij.
De behandeling die de fysiotherapeut u biedt bestaat uit oefentherapie en/of massagetherapie. Maar zo nodig gaan wij een stap verder. Adviseren en begeleiden van patiënten is een essentieel onderdeel van ons werk. Hoe leert u leven met een beperking? Hoe kunt u uw werk weer oppakken? Ook deze vragen maken soms deel uit van een behandeling.

Fysiotherapie is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Er zijn verschillende specialisaties binnen de fysiotherapie om iedereen de juiste zorg te kunnen bieden. Ook wij hebben een breed scala aan specialisaties in huis. Om de kwaliteit van onze fysiotherapeutische zorg te blijven waarborgen, doorlopen wij het HKZ-traject (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar.